FANDOM


Podział Edytuj

Trzeci acheński kalendarz dwusłoneczny Edytuj

Trzeci acheński kalendarz dwusłoneczny- system miary czasu powszechnie używany w Westii i Acedii Bliskiej. Dzieli czas miniony na 4 Wielkie Ery, rok na 10 słońc, a każde słońce na 20 spotkań.

Słońca i spotkania Edytuj

Każde spotkanie rozpoczyna się w momencie zrównania Słońca Oceanii ze Słońcem Wszechlądu. W Acedii Dalekiej mianem wchodu określa się kierunek wschodzenia Słońca Oceanii, zaś W Acedii Bliskiej i Westii to Słońce Wszechlądu wędruje ze wschodu na zachód w kierunku przeciwnym do Słońca Oceanii. Każda doba zawiera w sobie dwa spotkania, jedno po widocznej, a drugie po niewidocznej stronie Puchacza. Spotkania dzieli od siebie 10 godzin (każda z nich dzieli się na 100 minut, a każda z nich na 100 sekund).

Każde z dziesięciu słońc roku nosi imię jednego z synów pierwszego cesarza acheńskiego. Są to kolejno:

AR-303319753.jpg&MaxW=980&imageversijpon=MainTopic1
  • Lunius
  • Tyberiusz
  • Abbon
  • Adalryk
  • Godfryd
  • Manfred
  • Faro
  • Hekard
  • Eberhard
  • Laudomar

Cztery Wielkie Ery Edytuj

Pierwsza Era Edytuj

Za początek czasów zwykło się przyjmować lądowanie Pierwszych Westian na Zachodnim Wybrzeżu. Wydarzenie to rozpoczyna pierwszy rok Pierwszej Ery. Tradycja przyjęła, że trwała ona dokładnie 760 lat, a zakończyła się upadkiem Cesarstwa Acheńskiego. Przyjął się podział Pierwszej Ery na okres precesarski, klasyczny, najazdów i wymarcie. Precesarstwo to czas wzmożonej kolonizacji Zachodniego Wybrzeża, a w drugiej jego połowie również walk ludów rydzykowych o dominium maris north. Ustabilizowanie wewnętrzne na Wybrzeżu Północnym i Nadrynniu nastąpiło około roku 587, kiedy to na tronie cesarskim zasiadł J.O. cesarz Rydzykus I. Rok ten wyznaczył początek okresu klasycznego. Ważniejsze wydarzenia tego okresu to: wojny bretańskie (lata 595-632 p.w.e.), ekspansja Południowego Wybrzeża, powstanie Państwa Popa (632 p.w.e.), wojna domowa w Bretanii (lata 631-632 p.w.e), najazd fiskalski (653 p.w.e.), śmierć ostatniego Rydzyka z fiskalskiej linii bocznej Mokrzyckich (700 p.w.e) i ustanowienie dynastii namiestniczej Mordoburgów. Okres najazdów rozpoczyna się wraz z koronacją Manfreda I Mordoburga. W tym samym roku sułtańskie hordy Emmanuela Efezjalla dokonują pierwszego najazdu na tereny cesarskie. Sułtan przeprawia się z wielotysięczną armię filipińską przez Góry Mizantropijne, na krótko zdobyte zostaje Boordo i twierdza Melte, najazdy trwają. Umiera cesarz-namiestnik Manfred III (743 p.w.e). Wymarcie trwa jedynie 17 lat, a jest to najbardziej obfity w skutki okres. Rada Regencyjna nie jest w stanie utrzymać w granicach cesarskich uciskanych prowincji. Odłącza się Wolne Wybrzeże (744 p.w.e), Saksofonia (745 p.w.e), Frankwald (750 p.w.e) i Paragonia (756 p.w.e.). Pierwszą Erę kończy podpisanie w Hümbergu traktatu ratyfikującego nowe granice państw Westii Zachodniej i uszczuplającego cesarstwo do nowych granic na Rynnie i Szczytach.